SPOT och barn

SPOT tillsammans med mig, Simon och Mikaela.

Augusti 2000