Old English Sheepdog - Rasstanda

Old English Sheepdog

HEMLAND: Storbrittanien


BAKGRUND

Old English Sheepdog är en ras med mycket gamla anor. Rasen härstammar från de s k herdehundarna vilkas uppgift var att försvara boskapshjordarna mot två- och fyrbenta inkräktare. Från sydvästra England finns rasen beskriven sedan mer än 200 år. Den användes där dels att vakta boskap och dels att fösa får och nötboskap till marknaden. Herdarna önskade därför en stor och hårdför hund, kraftig byggd och rörlig och därtill med ett skarpt temperament. Efterhand ändrades emellertid inriktningen på boskapsskötseln och rasen utvecklades till en iögonfallande sällskaps- och utställningshund. Den har emellertid fortfarande kvar sin vallningsinstinkt, som är djupt rotad hos rasen. Dess rullande gång och dess väldiga hårsvall är karakteristiskt för rasen, som numera är en godmodig vakt- och familjehund. Den kräver emellertid en omfattande och tidskrävande pälsvård.


HELHETSUTRYCK

Old English Sheepdog är en kraftfull, kvadratisk hund, som är mycket proportionerlig och sunt byggd. Den får absolut inte ge intryck av att vara högställd. Den är kompakt, muskulös, arbetsduglig och mycket uthållig, med ett mycket intelligent uttryck. Karakteristiskt är en mjuk resning av överlinjen. Sedd ovanifrån är kroppen päronformad. I gång och trav har rasen karakteristiska, rullande rörelser. Skallet har en distinkt klang. Pälsen skall vara riklig över hela kroppen. Hundens naturliga konturer får inte ändras på konstlad väg genom trimning eller klippning.


KARAKTÄR

Old English Sheepdog är en läraktig hund med jämnt temperament, självsäker, trogen och pålitlig utan antydan till nervositet eller oprovocerad aggressivitet. Huvudet skall vara i proportion till kroppens storlek.


 


Läs mer om Old English Sheepdog på:   www.oess.nu