Memphis

DK UCH, SE UCH Bugaboo's Blue Emmission

2011-02-07 - 2022-01-31

Memphis kommer från Bugaboo's kennel i Rydsgård, Adriana Hansson är hans uppfödare.

Memphis är HD röntgad grad A.